Dzisiaj jest: 15.12.2017 r.

DokumentyWYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBUCHRZEST
 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach i chrzestnych (imiona, nazwiska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
BIERZMOWANIE
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
1-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 • metryka chrztu dziecka.
MAŁŻEŃSTWO
 • aktualne, tj. z datą do 3 miesiący wstecz, metryki chrztu, dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
POGRZEB KATOLICKI
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kancelaria parafialna).

Copyright © 2008-2017 Parafia Zwiastowania NMP w Dębem