Dzisiaj jest: 24.10.2017 r.

Artykułyks. Józef Gołębiowski - 75 rocznica śmierci

Ksiądz Józef Gołębiowski ur. 2.04.1902 zm. 5.03.1942

Urodził się we wsi Brzezie powiat włocławski jako najmłodsze z pięciorga dzieci Adama Gołębiowskiego (1863 – 1941) i Zofii z domu Roszak (1863 – 1916). Rodzeństwo to siostry: Józefa, Weronika z męża Bobiatyńska, Stanisława Śmigiel i Agnieszka Mielczarek.

Wychowany był w rodzinie patriotycznej i religijnej. Jego dziadek Adam Gołębiowski aktywnie wspomagał powstańców styczniowych z oddziałów gen. Ludwika Mierosławskiego przenosząc do kwatery powstańców meldunki z informacją o ruchach wojsk rosyjskich. Zadenuncjowany przez szpicli został przez kozaków nahajkami dotkliwie zmaltretowany. Także jego ojciec Adam Gołębiowski z zawodu stelmach w majątku Brzezie był żarliwym patriotą. Karał swoje dzieci za mówienie w domu po rosyjsku. Czytywał podziemną prasę niepodległościową w tym pismo „Polak” wydawane przez członków Ligi Polskiej przeznaczone dla chłopów. Miało ono charakter niepodległościowy i narodowy, zwalczało idee socjalistyczne. Czytał na głos a jako że, umiejętność czytania nie była powszechna przychodzili doń posłuchać sąsiedzi zainteresowani tymi ideami. W ten sposób prowadził narodową, niepodległościową działalność oświatową. Kultywował tradycję i przekazywał w swoim środowisku wiedzę o wydarzeniach i bohaterach powstania styczniowego jak np. o Bartku Nowaku powstańcu z Adolfina. Członkowie jego rodziny byli zaangażowani w działalność niepodległościowo – socjalistyczną. Kuzyni Józef Piątek i Roman Szałek działacze PPS w czasie rewolucji w lipcu 1906 roku byli wykonawcami udanego zamachu na rosyjskim policmajstrze Włocławka kapitanie Mironowiczu. Piątek został za to aresztowany, ale wobec braku jednoznacznych dowodów nie został stracony, lecz skazany na wywóz na Sybir, gdzie słuch o nim zaginął. Szałek natomiast zbiegł do Ameryki.

Józef Gołębiowski odznaczał się olbrzymim uzdolnieniem do nauki, dlatego ojciec mimo niewielkich dochodów zadecydował aby go kształcić. Kończy kolejno: elitarne Gimnazjum im Jana Długosza ks. biskupa Stanisława Zdzitowieckiego we Włocławku, Liceum Męskie im Piusa X we Włocławku. Maturę uzyskuje 30.05.1923. Jesienią tego roku zostaje przyjęty do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymuje 24.06.1928. Biskupem Włocławskim był wtedy ks. biskup Władysław Krynicki. W czasie wojny polsko – bolszewickiej w roku 1920 nie został wcielony do armii polskiej, ale ochotniczo na wezwanie ks. bp Stanisława Zdzitowieckiego stanął w sierpniu 1920 w szeregi obrońców Włocławka. Od 7.07.1928 do 25.11.1929 pracuje jako wikary w parafii Iwanowice powiat kaliski, od 26.11.1929 do 31.08.1930 wikary w parafii Szadek powiat sieradzki. 1.09.1930 mianowany prefektem Liceum Męskiego im. Piusa X we Włocławku. 11.10.1930 mianowany prefektem Szkoły Zawodowej Dokształcającej we Włocławku. 11.10.1930 wyznaczony na kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku. Od 29.08.1931 do 5.02.1934 wikary w parafii św. Jana Chrzciciela ( fara ) we Włocławku. Od 16.05.1933 przez ok. pół roku jej administrator. Od 5.02.1934 do 17.06.1937 proboszcz parafii św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem powiat lipnowski. Tutaj w roku 1936 buduje Dom Katolicki i wznosi figurę Chrystusa Króla jako pamiątkę poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Jezusa. Od 16.08.1934 przez ok. pół roku administrator parafii w Wielgiem powiat lipnowski. Od 18.06.1937 do marca 1941 proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Dębem powiat kaliski. Tutaj przeprowadza remont kościoła z wymianą dachu.

Ks. Józef Gołębiowski był nie tylko żarliwym i pełnym zaangażowania kapłanem, którego bardzo cenił ówczesny Biskup Włocławski Karol Radoński, koledzy kapłani i wierni, ale był także wielkim społecznikiem. Na początku lat 30 ubiegłego stulecia był członkiem zarządu Chrześcijańskich Związków Zawodowych we Włocławku, jednego z największych związków zawodowych w mieście. Od roku 1930 był kierownikiem Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. Na tym stanowisku w grudniu 1931 zastąpił go ks. Stefan Wyszyński. Był jednym z najbliższych współpracowników wybitnego działacza związkowego ks. Stanisława Wojsa. Był także założycielem i działaczem Akcji Katolickiej we Włocławku. Razem z ks. prałatem Feliksem Mikulskim tworzyli przy parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn i Katolickie Stowarzyszenie Kobiet. W okresie pracy duszpasterskiej w Dębem angażował się również w działalność społeczną Kalisza, jak chociażby poprzez organizowanie obozów harcerskich dla młodzieży. Politycznie ks. Józef Gołębiowski był sympatykiem Chrześcijańskiej Demokracji, prawdopodobnie jej członkiem. W roku 1938 w uznaniu jego pracy obywatelskiej Prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Najbardziej heroiczny okres w życiu ks. Józefa Gołębiowskiego to okres od roku 1940. Czas okupacji hitlerowskiej. Posługa kapłańska w owym czasie wymagała nie tylko wielkiej pracowitości, gorliwości ale także heroicznej osobistej odwagi. W tym czasie utrzymywał także kontakty z przedstawicielami kaliskiej konspiracji niepodległościowej. Ostrzeżony o rychłym aresztowaniu nie opuścił swoich wiernych, na posterunku kapłańskim trwał do końca. Aresztowany przez gestapo w marcu 1941 roku, jako jeden z pierwszych sześciu księży na tym terenie. Do początku maja 1941 był przetrzymywany na terenie szkoły powszechnej przy ul. 3 Maja w Kaliszu zamienionej przez nazistów na więzienie. W dniu 2.05.1941 transportem z Łodzi został przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz (Oświęcim). W obozie oznaczony jako Polak polityczny (P POLE) numerem 15221. Akt zgonu nazistowski lekarz podpisał z datą 5.03.1942. Spalony w obozowym krematorium...

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym folderem infomracyjnym nt. księdza Józefa Gołębiowskiego:
[Pobierz folder w postaci pliku PDF - rozmiar: 19,2 MB]

Zachęcamy również do obejrzenia filmu przygotowanego na 70 rocznicę śmierci ks. Józefa Gołębiowskiego


http://youtu.be/5uUa1CY1_gI

[Pobierz film w postaci pliku WMV - rozmiar: 22 MB]


Składamy serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Śmigiel z Torunia, który przygotował i przesłał do publikacji film oraz materiały historyczne dotyczące śp. Ks. Józefa Gołębiowskiego w 70 rocznicę jego śmierci.


Do góry


Copyright © 2008-2017 Parafia Zwiastowania NMP w Dębem