Dzisiaj jest: 15.12.2017 r.

HistoriaHistoria Parafii DębeOśrodkiem parafialnym wieś Dębe została w 1600 roku. Przed tą datą należała do parafii Kamień, którą źródła podają już w połowie XV wieku . Zmianą wymusiła szerząca się reformacja. Spośród wyznań protestanckich w Wielkopolsce osiedlali się głównie bracia czescy, nazywani Jednotą. Poparcie magnaterii przyciągało tych osadników i zapewniało im perspektywy rozwoju. Ich słowiańskie pochodzenie, wysoki poziom etyczny i zamiłowanie do pracy sprawiały, że witani byli chętniej niż inne wyznania protestanckie. Sympatyków przymnażało im także odbieranie ich jako męczenników dla Ewangelii - prześladowani i w końcu wygnani z Czech i Moraw, musieli w imię wierności wyznawanej wierze opuścić ojczyznę. Do Polaków zbliżał braci również fakt, że zarówno jedni, jak i drudzy pozostawali w antagonistycznych stosunkach z Habsburgami.
Właściciele Kamienia, bracia Jan i Andrzej Zaremba, założyli zbór w 1587roku z kaznodzieją księdzem Andrzejem. Oprócz niego nie jest znany z imienia żaden inny duchowny Jednoty w tym zborze, co pozwala sadzić - jak sugeruje zresztą Łukaszewicz - że zbór nie istniał długo, a ks. Andrzej był tam pierwszym i ostatnim ministrem. Zbór ten był jednym z dziesięciu zborów braci czeskich w powiecie kaliskim. Przy zborze w pobliskim Koźminku mieściło się założona w 1550 roku szkoła, odgrywająca bardzo ważną rolę w życiu Jednoty. Rola ta była na tyle znacząca, ze likwidacja szkoły znacznie przyśpieszyła proces zaniku reformacji w tym regionie. Próby odebrania protestantom kamieńskiego kościoła nie przynosiły żadnych rezultatów. W związku z tym podjęto starania o utworzenie nowej parafii, która zapewniłaby wiernym dostęp do sakramentów. Z inicjatywą wystąpił właściciel Dębego, Stanisław Mikołajewski. Zobowiązał się zapewnić utrzymanie plebanowi, darowując jeden łan ziemi, ogród, drewno na budowę i naprawę domu oraz prawo do połowu ryb w Swędrni na użytek domowy. Przychylając się do prośby Mikołajewskiego arcybiskup Stanisław Karnkowski zdecydował, ze siedziba, parafii zostanie Dębe.Copyright © 2008-2017 Parafia Zwiastowania NMP w Dębem